Trampolien richt zich tot slachtoffers van intrafamiliaal geweld.

Geweld kan verschillende vormen aannemen: fysiek, psychisch, seksueel of financieel. De gevolgen voor het slachtoffer zijn divers, het lijden is vaak ondraaglijk. Gevoelens van schaamte, schuld en onrecht komen vaak voor. Het gevoel van eigenwaarde is aangetast. Vele slachtoffers worstelen met emotionele klachten en/of fysieke letsels. Sommigen komen in een sociaal isolement terecht.

Ook kinderen en jongeren kunnen rechtstreeks het slachtoffer zijn van geweld. Daarnaast zijn ze vaak getuige van (familiaal) geweld. Ook dit is een vorm van geweld. Geweld bij kinderen en jongeren kan leiden tot ernstige gevolgen voor hun ontwikkeling.

Met psychologische/therapeutische begeleiding kunnen slachtoffers van geweld terug in hun eigen krachten gezet worden. Samen met de hulpverlener wordt er gebouwd aan weerbaarheid en een nieuw gevoel van eigenwaarde. Professionele hulp is ook vaak nodig om de gebeurtenissen op een goede manier te verwerken. Jammer genoeg beschikt niet iedereen over voldoende financiƫle middelen om de nodig professionele hulp in te schakelen. Trampolien kan hierbij financiƫle ondersteuning bieden.

Contacteer ons