Trampolien is er zowel voor vrouwen, mannen als kinderen en jongeren. Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning van Trampolien dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden:

  • Je bent het slachtoffer van intrafamiliaalgeweld en je hebt nood aan psychologische ondersteuning om deze gebeurtenissen het hoofd te bieden.
  • Je beschikt over onvoldoende financiële middelen om beroep te kunnen doen op professionele hulp in een privépraktijk.
  • Je doet beroep op een erkende psycholoog of psychotherapeut.

In een onthaalgesprek met de contactpersoon van Trampolien in de omgeving van Tongeren worden deze 3 voorwaarden besproken en afgetoetst. Tijdens dit gesprek wordt je gevraagd om je verhaal inhoudelijk kort te schetsen. Je hoeft dit zeker niet uitgebreid te doen, onze contactpersoon heeft alle begrip voor de moeilijkheidsgraad hiervan. Er kan je gevraagd worden naar een bewijs van inkomen en mogelijke financiële lasten. Hou deze zeker klaar. Verder wordt er gekeken voor welke psycholoog of psychotherapeut je kiest.

Voor vragen naar psychologische hulp voor kinderen en jongeren (minderjarigen) het onthaalgesprek in principe met de ouders of één van de ouders gevoerd. Om het kind niet nog meer te belasten is het niet nodig dat hij/zij hierop aanwezig is.

Vragen naar een onthaalgesprek kunnen zowel door (de al gekozen) hulpverlener als door de cliënt zelf gesteld worden. Hiervoor neem je contact op met onze contactpersoon: