Trampolien is in 2013 ontstaan vanuit een nood die ons gesignaleerd werd door de Jeugdrechtbank van Tongeren. Een aantal van onze leden zijn lid van Epinona Club Soroptimist Tongeren. Een kerngroep besloot de krachten te bundelen voor Trampolien! Andere bestuursleden en externe expertise werden betrokken.

Trampolien functioneerde eerst als feitelijke vereniging. In 2015 kozen wij voor een VZW-vorm. Dit vergemakkelijkt de fondsenwerving. Gezien haar historiek heeft Trampolien zich in de eerste jaren vooral ontwikkeld in de regio Zuid-Oost Limburg en is recent uitgebreid naar Hasselt. Het is ons doel om dit netwerk van hulpverlening beschikbaar te stellen voor heel Limburg.